เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

        วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี และคุณสุนันทา พร้าวตะคุ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี อีกทั้งได้ร่วมพูดคุยหารือแนวทางการดำเนินงานต่างๆที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีกับทางสพม.กาญจนบุรี ได้ร่วมลงนามความร่วมมือกันเพื่อให้การดำเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีดร.ชยพล  เพชรพิมล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และดร.ณพิชญา  เพชรพิมล  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการพูดคุยในครั้งนี้ด้วย

240718525 3929547793817219 1254855943486496528 n

239625000 3929547517150580 2657828003729855249 n 239314152 3929547373817261 8584154916227960649 n

240973611 3929548500483815 850284523011217385 n 240996188 3929547730483892 6427077349158575928 n

241020994 3929548700483795 6204708947099691016 n 241164730 3929547347150597 7609467550459368040 n

241388890 3929548587150473 5246711528840942637 n S 8257621

241313088 3929548463817152 4053800334374788432 n S 8257627 

S 8257626 S 8257624 0