เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

cer

การดาวโหลดเอกสารและเกียรติบัตรต่างๆสามารถดาวโหลดได้ที่

http://www.sesaok.go.th/index.php/download