เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

  พิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.19 น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โดยมี ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมพิธี และมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 29 โรงเรียน