เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล กิจกรรมยกระดับคุณภาพการศึกษา ก่อสร้างอาคาเรียน ๓๒๔ ล/๕๕-ข ในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

download