เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566
download