เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม