เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

 

 

ดาวน์โหลด เอกสาร