เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด
ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

3 Page 1

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร