เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

ประกาศผู้ผ่าน

เอกสารเพิ่มเติม : https://drive.google.com/file/d/1MbUpNWwgEHSl8DtNzSUfc284dvGDT5No/view?usp=sharing