เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

2 9 65

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม :https://drive.google.com/drive/folders/1KUechVRiyHkPdL4itMctxNRCdtkbzmlG?usp=sharing