เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

 

ซักซ้อมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ในวันที่ 3 มีนาคม 2564

ซึ่งทางโรงเรียนท่าเรือพิทยาคมได้จัดฐานการเรียนรู้จำนวน 5 ฐาน คือ ฐานการเรียนรู้ฟักข้าว ฐานการเรียนรู้จิตอาสาทำดี ฐานโรงเรียนธนาคาร ฐานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ฐานดนตรีไทย

โดยมี ผู้อำนวยการสุริยะ จันทร์สนอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม เป็นผู้นำคณะกรรมการซักซ้อม พร้อมทั้งศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ต่างๆ

 

3364 2

3364 ๒๑๐๓๑๑ 5

 

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่

S 10265305

นายณรินทร์ ชํานาญดู
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี

จดหมายข่าว

ข่าวประกาศ


 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก สพม.กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ค้นหา

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งาน SMSS

สลิปเงินเดือน


 

แหล่งเรียนรู้

 

เอกสาร สพฐ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มงาน

ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.กาญจนบุรี

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png7.png4.png9.png

2564-04-20