เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119


1 โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม
2 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
3 โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม
4 โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บำรุง
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี
6 โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
7 โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์
8 โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา
9 โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร
10 โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
11 โรงเรียนประชามงคล
12 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง
13 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
14 โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี
16 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง
17 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
18 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
19 โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา
20 โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา
21 โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม
22 โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
23 โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี
24 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
25 โรงเรียนวิสุทธรังษี
26 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
27 โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์
28 โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา
29 โรงเรียนเทพมงคลรังษี

 


 

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่

S 10265305

นายณรินทร์ ชํานาญดู
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี

จดหมายข่าว

ข่าวประกาศ


 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก สพม.กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ค้นหา

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งาน SMSS

สลิปเงินเดือน


 

แหล่งเรียนรู้

 

เอกสาร สพฐ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มงาน

ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.กาญจนบุรี

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png7.png4.png7.png

2564-04-20