เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

ประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี  ครั้งที่ 5/2564 และส่งมอบงานระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

        วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายทำนุ วงษ์น้อยปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี
นำทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมทีมบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ และรับมอบงานแต่ละกลุ่มงาน จากนายภานุวัชร แก้วลำหัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี ซึ่งเป็นประธานในการประชุม ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี และ ห้องประชุม โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

     

 

 

     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่

S 10265305

นายณรินทร์ ชํานาญดู
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี

จดหมายข่าว

ข่าวประกาศ


 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก สพม.กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ค้นหา

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งาน SMSS

สลิปเงินเดือน


 

แหล่งเรียนรู้

 

เอกสาร สพฐ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มงาน

ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.กาญจนบุรี

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png7.png4.png9.png

2564-04-20