เขตแห่งนวัตกรรมทางการศึกษา นำหน้าเรื่องเทคโนโลยี

Tel : 0 3452 1118 Fax : 0 3452 1119

  พิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.19 น. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี โดยมี ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมพิธี และมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 29 โรงเรียน

 

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่

S 10265305

นายณรินทร์ ชํานาญดู
ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษากาญจนบุรี

จดหมายข่าว

ข่าวประกาศ


 

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จาก สพม.กาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงเรียน

ค้นหา

สำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งาน SMSS

สลิปเงินเดือน


 

แหล่งเรียนรู้

 

เอกสาร สพฐ.

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มงาน

ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.กาญจนบุรี

ลิงค์หน่วยงานอื่นๆ

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png7.png4.png7.png

2564-04-20